Ostatní

Chov kapra u nás

02. 12. 2017
M

etody chovu kapra vycházejí z bohaté historie rybníkářství. Tradiční způsoby založeny na vysokém podílu přirozené potravy ovlivňují kvalitu i chuť masa.

Metody chovu kapra vycházejí z bohaté historie rybníkářství. Tradiční způsoby založeny na vysokém podílu přirozené potravy ovlivňují kvalitu i chuť masa. Výrobní cyklus kapra představuje dobu, která uplyne od výtěru až do prodeje tržních ryby.  Doba růstu tržní ryby je tři až roky.  Plůdek ve stáří jednoho či dvou let je nasazován do sádkových a hlavních rybníků, kde kapr ve věku 3 anebo 4 let dorůstá do velikosti tržní ryby. V této fázi se živí ze dvou třetin přirozenou potravou a z jedné třetiny je přikrmován obilninami. Způsob výživy kapra, který je z velké části založen právě na přirozené potravě, příznivě ovlivňuje kvalitu kapřího masa a jeho celkovou užitkovou hodnotu. Tržní ryba kapra má optimální hmotnost 1,2 kg – 1,8 kg ve třech letech anebo 2,4 kg – 3,2 kg ve stáří 4 let.

Pro rybí maso je typický vysoký obsah vody (50 -83%), který souvisí také s obsahem tuků (1 až 35%). Obecně platí, že ryby s vyšším obsahem vody mají nižší obsah tuků. U kapra se obsah vody pohybuje kolem 70 % a z hlediska obsahu tuků patří mezi středně tučné ryby (2 – 9 %).

Výlovy rybníků s kaprem:

Většina násadových a hlavních rybníků se vylovuje na podzim. Slovená násada se převáží do komorových rybníků, které slouží k přezimování ryb anebo do hlavních rybníků, které se mohou nasazovat již na podzim. K uskladnění vylovených tržních ryb se používají manipulační sádky, které umožňují snadný a rychlý výlov uložených ryb. V sádkách se ryby zbavují bahnité příchutě díky proudění čisté vody. Jejich maso se tak stává chutnějším a hodnotnějším. Celý tento proces opět probíhá ve vymezené oblasti s využitím zdejší kvalitní čisté vody.

Ryba na talíř

Ryba na talíř

Projekt Ministerstva zemědělství na podporu sladkovodní akvakultury s názvem RYBA NA TALÍŘ má za cíl zlepšení povědomí široké veřejnosti o pozitivech konzumace sladkovodních ryb. Kampaň je zaměřena na zprostředkování kontaktu zákazníka s lokálním dodavatelem sladkovodních ryb a na prezentaci rybí kuchyně. Poukazuje na to, že rybí maso je nejen chutné, ale především obsahuje lehce stravitelné bílkoviny, zdraví prospěšné tuky, minerály a vitamíny.


Podobné články

Komentáře