Ostatní

Věděli jste, že v ČR dochází k poklesu prodeje pesticidů?

16. 08. 2022
M

ožná jste i vy v posledních měsících zaznamenali zprávu, která je bezesporu skvělou zprávou pro naši přírodu, životní prostředí i zdraví lidí. V České republice totiž rok od roku klesá prodej pesticidů. Pojďme se podívat nejen na to, o jaký pokles se jedná, ale také na to, jak pesticidy škodí nám i přírodě. 

Co jsou to pesticidy?

Pesticidy se rozumí přípravky a prostředky určené k tlumení a hubení rostlinných i živočišných škůdců, které se nejčastěji používají v zemědělství. Vliv pesticidů, zejména těch chemických, které jsou sice nejefektivnější, ale zároveň toxické, je ve většině případů negativní jak pro přirozené fungování ekosystému, tak i pro zdraví lidí. Cílem Evropské unie proto je, do roku 2030 snížit spotřebu pesticidů v zemích EU na polovinu. Podle odborníků se totiž většina pesticidů dostává nejen k lidem, kteří žijí v zemědělské krajině, ale také k lidem, kteří vypěstované potraviny kupují. 

Co pesticidy způsobují?

Chemické pesticidy jsou bohužel škodlivé nejen pro samotné škůdce, na které cílí, ale také pro okolí rostliny a pro lidi. Aktuálně se pesticidy nacházejí téměř všude kolem nás, tedy ve vzduchu, potravinách i vodních tocích. Hned několik studií shromážděných organizací Beyond Pesticides prokázalo, že jsou pesticidy příčinou řady onemocnění, jako je například astma nebo cukrovka. 

Jaká je spotřeba pesticidů v EU? 

V Evropské unii se prodej pesticidů podle údajů Eurostatu mezi lety 2011 až 2020 každoročně pohyboval okolo 350 000 tun. Šestnáct členských států EU v roce 2020 zaznamenalo 7% pokles prodaných účinných látek pesticidů ve srovnání s rokem 2011. Dobrou zprávou je, že v posledních letech v prodeji pesticidů zaznamenalo nejprudší pokles právě Česko, konkrétně se od roku 2011 jednalo o pokles 38 %

Co si myslíte o používání pesticidů vy? 


Podobné články

Komentáře